Κατάρτιση BarTender

Μάθετε πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο το BarTender μέσω της αναπτυσσόμενης βιβλιοθήκης εκπαιδευτικά βίντεο, ή εξερευνήστε την ατομική διδασκαλία μέσω webinars και επιτόπιας κατάρτισης.


Webinars και Επιτόπια Κατάρτιση

Διατίθεται κατάρτιση προϊόντος για μεταπωλητές του BarTender. Επικοινωνήστε με τον δικό σας αντιπρόσωπο Πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες. Υπό ειδικές περιστάσεις, μπορούμε να προσφέρουμε κατάρτιση στους χρήστες με αμοιβή.

Οι χρήστες μπορούν να κανονίσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με το BarTender μέσω του μεταπωλητή τους. Οι χρήστες που δεν έχουν μεταπωλητή ή των οποίων ο μεταπωλητής δεν παρέχει κατάρτιση μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τους προτείνουμε κατάλληλο συνεργάτη.


Εκπαιδευτικά βίντεο

Αυτά τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι για το BarTender 2016. Διατίθενται επίσης βίντεο για παλαιότερες εκδόσεις.

Εάν το θέμα σας δεν καλύπτεται εδώ, δείτε το Κέντρο Υποστήριξης, το φόρουμ χρηστών ή τις λευκές βίβλους μας για γραπτές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Πρώτα Βήματα

Πρώτα βήματα με το BarTender

Δείτε πόσο εύκολο είναι να σχεδιάσετε πρότυπα με το BarTender.

Δημιουργία Εγγράφου Θερμικής Ετικέτας

Πώς να επιλέξετε τον τύπο μέσου, να καθορίσετε το μέγεθος του αποθέματος, το σχήμα ετικέτας και τη διάσταση της πλαϊνής άκρης όταν χρησιμοποιείτε σύνηθες απόθεμα, να ταυτοποιήσετε τη θερμική συσκευή για την εκτύπωση και να αλλάξετε τις εν λόγω επιλογές αργότερα.

Δημιουργία Εγγράφου Ετικέτας Laser/Inkjet

Πώς να επιλέξετε τύπο μέσου, να καθορίσετε το μέγεθος του αποθέματος, το σχήμα ετικέτας και τα περιθώρια όταν χρησιμοποιείτε σύνηθες απόθεμα, να ταυτοποιήσετε τη συσκευή για την εκτύπωση και να αλλάξετε τις εν λόγω επιλογές αργότερα.

Δημιουργία Εγγράφου Πλαστικής Κάρτας

Πώς να καθορίσετε το μέγεθος του αναλωσίμου, να ρυθμίζετε την κατεύθυνση του εγγράφου για να δεχθεί μαγνητική λωρίδα, και να αλλάξετε τις εν λόγω επιλογές αργότερα.


Γενικά Θέματα

Κάρτα Διπλής Όψεως, Εκτύπωση Ετικέτας

Πώς να ρυθμίσετε την εκτύπωση διπλής όψεως για την κάρτα ή την ετικέτα σας, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας ξεχωριστών σχεδίων για την πρόσοψη και το πίσω μέρος του εγγράφου σας, και να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό διπλής όψεως του εκτυπωτή σας.

Εξαγωγή Εικόνων Ετικέτας

Πώς να εξάγετε ολόκληρη ή μέρος της ετικέτας BarTender ως γραφικό.

Δημιουργία Σειριακών Αριθμών

Το BarTender επιτρέπει την επαύξηση των σειριακών αριθμών σε έναν εκτυπωτή ή εκτυπωτές σε όλο το δίκτυο. Τα ερεθίσματα περιλαμβάνουν τα: ανά σελίδα, ανά εργασία, όταν γίνονται αλλαγές σε ένα πεδίο πηγής δεδομένων ή βάσης δεδομένων, ή όταν αλλάζει η ώρα ή η ημερομηνία. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε αυξήσεις, ερεθίσματα και πολλαπλό αριθμό αντιγράφων ανά σειριακό αριθμό.

Εργασίες με Ημερομηνίες και Ώρες

Το BarTender υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα πηγών και μορφών ημερομηνίας και ώρας. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να διαχειρίζεστε πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης και της άντλησης πληροφοριών απευθείας από το ρολόι του υπολογιστή ή του εκτυπωτή, βασίζοντας τις πληροφορίες ώρας και ημερομηνίας στην τοποθεσία ή τη ζώνη ώρας, επιλέγοντας μορφές ημερομηνίας, προσθέτοντας ημερομηνίες και ώρες από μια ενσωματωμένη πηγή δεδομένων ή βάση δεδομένων, και δημιουργώντας αυτόματα ημερομηνίες offset.

Διαμόρφωση Ιουλιανής Ημερομηνίας

Το BarTender υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα μορφών ημερομηνίας και ώρας. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να μετατρέπετε αυτόματα τις στάνταρ μορφές ημερομηνίας στην ετικέτα σας σε Ιουλιανή ημερομηνία.

Διαμόρφωση Φόντου

Το BarTender διαθέτει υψηλής ποιότητας, εύχρηστο χειρισμό γραφικών και σχεδιασμού. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα φόντο για την ετικέτα σας προσθέτοντας μια εικόνα, χρώμα, κλίση ή υφή, καθώς και πώς να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα φόντου ως πρότυπο για τον σχεδιασμό μιας ετικέτας.

Ρύθμιση Ποιότητας Εκτύπωσης

Το BarTender σας παρέχει πολλαπλούς τρόπους να αλλάξετε τον αριθμό των ετικετών προς εκτύπωση. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε αρκετούς τρόπους για να ρυθμίζετε την ποιότητα εκτύπωσης: χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τον διάλογο Εκτύπωσης ή μια φόρμα εισαγωγής δεδομένων, ή αυτόματα χρησιμοποιώντας κάποιο πεδίο μιας βάσης δεδομένων.


Καθορισμός Δεδομένων για τις Ετικέτες Σας

Επισκόπηση Πηγών Δεδομένων

Το BarTender αντλεί δεδομένα από μια ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων και τοπικών ή παγκόσμιων βάσεων δεδομένων, εξωτερικών αρχείων, τιμές αντικειμένων, κώδικα Visual Basic scripts, πρότυπα κώδικα εκτυπωτή, ένα ρολόι συστήματος ή εκτυπωτή και ενσωματωμένα δεδομένα. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να καθορίζετε τις πηγές δεδομένων για τα αντικείμενα στην ετικέτα σας.

Διαμοίραση Δεδομένων Μεταξύ Αντικειμένων

Με το BarTender, τα αντικείμενα σε ένα πρότυπο ετικέτας μπορούν να συνδεθούν στην ίδια πηγή δεδομένων, επιτρέποντας την ακρίβεια στα δεδομένα της ετικέτας σας, και αποτελεσματικότητα στην παραγωγή. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να μοιράζετε δεδομένα μεταξύ κειμένου, αντικειμένων RFID και γραμμωτού κώδικα στο πρότυπο της ετικέτας σας.

Σχεδιασμός Φόρμας Εισαγωγής Δεδομένων

Το BarTender 2016 διαθέτει δυνατότητες εξατομίκευσης για φόρμες εισαγωγής δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή δεδομένων κατά το χρόνο εκτύπωσης. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε σχετικά με τα διάφορα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την εισαγωγή δεδομένων, και πώς να τα χρησιμοποιήσετε.

Φόρμες Εισαγωγής Δεδομένων: Διαμόρφωση του Επιλογέα Εγγραφών σας

Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να καθορίζετε τις ιδιότητες του Επιλογέα Εγγραφών σας, ο οποίος συνδέει δεδομένα στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και πώς τα δεδομένα παρουσιάζονται στον χειριστή εκτύπωσης, ιδιότητες επιλογής δεδομένων, διάταξη, καθώς και χρώματα και γραμματοσειρές.

Φόρμες Εισαγωγής Δεδομένων: Χρήση Ελέγχων Καταλόγου

Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να δημιουργείτε ήδη συμπληρωμένους καταλόγους δεδομένων χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και μιας ενσωματωμένης βάσης δεδομένων, ένα εξωτερικό αρχείο, ονόματα αρχείων από κάποιο φάκελο και Visual Basic Scripting.


Το BarTender System Database (βάση δεδομένων συστήματος)

Εγκατάσταση ενός System Database

Δημιουργία και διαμόρφωση του BarTender System Database. (Το προαιρετικό System Database απαιτείται από το BarTender και τις Συνοδευτικές Εφαρμογές για τη σύνδεση, τον έλεγχο, τη διαχείριση ασφαλείας και τον εξελιγμένο έλεγχο εγγράφων. Δεν χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων ενεργής ετικέτας).

Διαμόρφωση Αδειών για το System Database

Χρήση του SQL Management Studio για τη σωστή διαμόρφωση αδειών χρήστη για πρόσβαση στο BarTender System Database.

Περισσότερες πληροφορίες

Online Υποστήριξη "Self-Service"
WebHelp
Κέντρο Υποστήριξης / FAQ
Κατάρτιση & Βίντεο
Φόρουμ Χρηστών
Εκδόσεις SR

Υποστήριξη μέσω Τηλεφώνου, Email και Chat

Δήλωση του BarTender

Αναβάθμιση του BarTender

Εύρεση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή