BarTender®: Τέσσερις Εκδόσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη

Οι τέσσερις εκδόσεις του BarTender σας επιτρέπουν να αναβαθμίζετε εύκολα το σύστημά σας καθώς μεγαλώνει η επιχείρησή σας, χωρίς το επιπρόσθετο κόστος και την πολυπλοκότητα της αγοράς πρόσθετων προϊόντων.

Γρήγορος επιλογέας έκδοσης

Δημιουργία
(Σχεδιασμός και Εκτύπωση)

Έκδοση Basic

Έκδοση Professional

Ξεκινήστε σε λίγα μόλις λεπτά!

Όλα τα χαρακτηριστικά του Basic, συν:

 • Σχεδιασμός και εκτύπωση ετικετών, καρτών, μαγνητικών καρτών και άλλων.
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας εκτύπωσης οποιουδήποτε εκτυπωτή ή συσκευής σήμανσης.
 • Σχεδιασμός φορμών εισαγωγής δεδομένων που παρέχουν επικύρωση δεδομένων και δέχονται εισαγωγή πληροφοριών κατά την εκτύπωση από το πληκτρολόγιο ή από σαρωτή γραμμωτού κώδικα.

Άδεια ανά Η/Υ

 • Ανάγνωση δεδομένων από αρχεία CSV, βάσεις δεδομένων και Excel. Εύκολη αναζήτηση και επιλογή εγγραφών για εκτύπωση.
 • Κωδικοποίηση ετικετών RFID.

Άδεια ανά Η/Υ

Δημιουργία & Αυτοματισμός
(Σχεδιασμός, Εκτύπωση και Έλεγχος)

Έκδοση Automation

Έκδοση Enterprise Automation

Όλα τα χαρακτηριστικά του Professional, συν:

Όλα τα χαρακτηριστικά του Automation, συν:

 • Αυτόματη εκτύπωση από οποιοδήποτε λειτουργικό, σύστημα ή συσκευή μετά από συναλλαγές δεδομένων και αιτήματα SDK.
 • Σχεδιασμός χρησιμοποιώντας τα πρότυπα Intelligent Templates για μείωση των απαιτήσεων συντήρησης.
 • Εξασφάλιση του περιβάλλοντος εκτύπωσης με ρόλους χρηστών και ομάδων.
 • Ζωντανή παρακολούθηση κατάστασης εκτύπωσης και προβολή λεπτομερούς ιστορικού χρήσης συστήματος.

Άδεια ανά εκτυπωτή

 • Αυτόματη εκτύπωση μετά από API της υπηρεσίας Web ή επικοινωνία TCP/IP.
 • Συμβατότητα με SAP και Oracle.
 • Χρήση κεντρικής διαχείρισης συστήματος, εκτύπωσης από browser, κεντρικής αποθήκευσης προτύπων με έλεγχο αναθεωρήσεων, υποστήριξη ηλεκτρονικής υπογραφής, πλήρης έλεγχος SDK, κωδικοποίηση έξυπνων καρτών, και άλλα.

Άδεια ανά εκτυπωτή


Πλήρης κατάλογος χαρακτηριστικών

B = Basic
P = Professional
A = Automation
EA = Enterprise Automation
= Το χαρακτηριστικό υποστηρίζεται πλήρως
= Υποστηρίζεται εν μέρει
= Υποστηρίζει κεντρικές βάσεις δεδομένων με δυνατότητες κοινής χρήσης
= Υποστηρίζει μόνο τοπικές βάσεις δεδομένων
= Υποστηρίζει όλους τους εκτυπωτές και τις εργασίες εκτύπωσης στο δίκτυο
= Λειτουργεί για τοπικούς εκτυπωτές και εκτυπωτές δικτύου (και αντίστοιχες εργασίες εκτύπωσης) για τους οποίους τα προγράμματα οδήγησης έχουν εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή

Λειτουργία σύγκρισης τρεχόντων χαρακτηριστικών:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: B P A EA
ΓΕΝΙΚΑ
Άδεια χρήσης βάσει του αριθμού χρησιμοποιούμενων εκτυπωτών
Άδεια χρήσης βάσει του αριθμού χρησιμοποιούμενων υπολογιστών
Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για ορθά καταχωρημένους χρήστες
Βοήθεια HTML σχετική με το κάθε αντικείμενο
Διεπαφή χρήστη μεταφρασμένη σε 20+ γλώσσες
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Integration Builder: δημιουργεί ενοποιήσεις για τον έλεγχο του BarTender από άλλα προγράμματα
Administration Console: εξασφαλίζει έναν ενιαίο προορισμό για τον έλεγχο της ασφάλειας, την διαχείριση των ενοποιήσεων, την παρακολούθηση των σχετικών με το BarTender υπηρεσιών και την διαχείριση της BarTender System Database
Printer Maestro: φροντίζει τους εκτυπωτές και τις ουρές εκτύπωσης στο δίκτυο
Librarian: ελέγχει την πρόσβαση, διαχειρίζεται την ροή εργασιών, και παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις σε έγγραφα BarTender και άλλα αρχεία σε μία ασφαλή βάση δεδομένων
History Explorer: προβάλλει τα αρχεία καταγραφής που έχουν αποθηκευτεί στην BarTender System Database
Reprint Console: επανεκτυπώνει παλαιότερες εργασίες
Print Station: εξασφαλίζει μία απλή διεπαφή "ενός κλικ" για την επιλογή και εκτύπωση εγγράφων BarTender
Batch Maker: ορίζει και εκτυπώνει παρτίδες πολλαπλών εγγράφων του BarTender
Print Portal: εξασφαλίζει μία διαισθητική διεπαφή μέσω browser για την επιλογή και εκτύπωση εγγράφων BarTender, με υποστήριξη για τάμπλετ και smartphone, και δυνατότητα εκτύπωσης μέσω του cloud
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Πραγματικός σχεδιασμός προτύπων WYSIWYG
Οδηγός "Νέου Εγγράφου" που εξασφαλίζει σωστή επιλογή εκτυπωτή και επιτρέπει μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης
Σχεδίαση και εκτύπωση ετικετών δύο όψεων ("duplex")
Point-and-click δημιουργία αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου και κειμένου, γραμμωτού κώδικα, γραμμών, πλαισίων, σχημάτων και γραφιστικών εικόνων
Για την απλοποίηση της μετατροπής από προηγούμενα συστήματα, την εισαγωγή και τον φωτισμό φωτογραφιών από παλιές ετικέτες ή κάρτες ως σχεδιαστικό βοήθημα
Απεριόριστες εντολές αναίρεσης/ ακύρωσης αναίρεσης
Αλλαγή μεγέθους και θέσης αντικειμένων με διάφορες μεθόδους: Ποντίκι, βέλη, πληκτρολόγηση τιμών
Συναρτήσεις για αυτόματη στοίχιση πολλαπλών αντικειμένων
Intelligent TemplatesTM: Τοποθέτηση αντικειμένων σε ξεχωριστά στρώματα με δυνατότητα κλειδώματος για εκτύπωση υπό όρους και ασφάλεια επεξεργασίας, αυτόματη αντικειμένων προτύπου στην διάρκεια εργασιών εκτύπωσης
Περιστροφή γραμμών, σχημάτων, κειμένου και γραφικών κατά ένα δέκατο της μοίρας
"Μετακίνηση σε Πρώτο Πλάνο" και "Μετακίνηση στο Φόντο"
Ομαδοποίηση και Κατάργηση Ομαδοποίησης πολλαπλών αντικειμένων
Live προβολή αντικειμένων βάσης δεδομένων στην περιοχή σχεδιασμού προτύπων
Εξαγωγή γραμμωτού κώδικα σε άλλα προγράμματα
Πλήρης υποστήριξη χρωμάτων, μοτίβων και διαβαθμίσεων για όλα τα αντικείμενα προτύπων
Προαιρετικά αυτόματα περιθώρια για κείμενο, γραμμωτούς κώδικες και γραφικά
Συνδυασμός αντικειμένων προτύπων σε επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία
Βιβλιοθήκη προτύπων ετικετών και καρτών έτοιμων για εκτύπωση
Προεπισκόπηση αποθηκευμένων εγγράφων BarTender σε μικρογραφία, με προβολή τόσο στο BarTender όσο και στον Windows Explorer
Μετρήσεις σε μετρικό και αγγλοσαξονικό σύστημα
ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Σχεδιάστε πρότυπα με μήκος ή και πλάτος έως 128 ίντσες (3,25 μ.) (σύμφωνα με τους περιορισμούς του εκτυπωτή και του προγράμματος οδήγησης)
Οποιοσδήποτε αριθμός ετικετών ή καρτών, σε οποιαδήποτε διάταξη σειρών ή και στηλών ανά φύλλο
Οδηγός διαμόρφωσης σελίδας για βοήθεια με τον σωστό προσδιορισμό διαστάσεων αναλωσίμων
Βάση δεδομένων με χιλιάδες μεγέθη ετικετών και καρτών από γνωστές μάρκες
Υποστήριξη ορθογώνιων, κυκλικών και ελλειπτικού σχήματος αναλωσίμων
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ευέλικτη υποστήριξη γραμματοσειρών: Γραμματοσειρές εκτυπωτή OpenType, TrueType, Adobe, PostScript για λήψη ή ενσωματωμένες
Επεξεργασία και κλιμάκωση κειμένου επί της οθόνης
Ισχυρή μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου με εντολές επεξεργασίας WYSIWYG στην οθόνη
Οριζόντια ή κάθετη επέκταση κειμένου
Αυτόματη γρήγορη αλλαγή μεγέθους κειμένου και προσαρμογή σε προκαθορισμένο ύψος και πλάτος
Μορφοποίηση Παραγράφων: Πολλαπλές μέθοδοι στοίχισης, έλεγχος διάστιχου, εσοχές, και διάστιχο παραγράφων
Πύκνωση ζεύγους και έλεγχος διαστήματος χαρακτήρων
Περίγραμμα γραμματοσειρών
Κείμενο σε τόξο και κύκλο
Θέσεις στηλοθετών με ορισμό από τον χρήστη
Εκτύπωση λευκού κειμένου σε σκούρο φόντο (ορίζεται με ένα κλικ)
Υποστήριξη για RTF, HTML και XAML
ΓΡΑΜΜΩΤΟΊ ΚΏΔΙΚΕΣ
Πολυάριθμες μονο- και δισδιάστατες συμβολογίες
Εκτενής βιβλιοθήκη τυποποιημένων μορφών γραμμωτού κώδικα
Επιλογή προβολής χαρακτήρων έναρξης και τέλους
Μεταβλητό και απεριόριστο πλάτος και ύψος
Ελάχιστο πλάτος με περιορισμό μόνο από την ανάλυση του εκτυπωτή
GS1 (formerly UCC/EAN) Application Identifier Data Source Wizard
Δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής ψηφίου ελέγχου
Γραμμωτοί κώδικες με σειριακή αρίθμηση
Τοποθέτηση αναγνώσιμου δια οφθαλμού κειμένου οπουδήποτε σε σχέση με τους γραμμωτούς κώδικες
Προσαρμόσιμο αναγνώσιμο δια οφθαλμού πρότυπο χαρακτήρων
Ανεξάρτητη απόκρυψη ή προβολή χαρακτήρων από διαφορετικά υπό-πεδία
ΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
Σχεδίαση γραμμών, κύκλων, ελλείψεων, ορθογωνίων, στρογγυλεμένων ορθογωνίων, τριγώνων, πολυγώνων, βελών, τόξων, αστεριών και πολλών άλλων σχημάτων
Πολλαπλά στυλ διακεκομμένων γραμμών και σύνθετων γραμμών
Επιλογές γεμίσματος για γραμμές και σχήματα, όπως συμπαγές χρώμα, διαβάθμιση πολλαπλών σημείων, μοτίβο και bitmap
Εισαγωγή πάνω από 70 γραφικών μορφών, όπως BMP, DCX, DIB, DXF, EPS, GIF, IMG, JPG, PCX, PNG, TGA, TIF, WMF, WPG, και άλλα
Ολοκληρωμένη online αναζήτηση και εισαγωγή εικόνων Clip Art
Υποστήριξη TWAIN και WIA για σαρωτές εικόνων και φωτογραφικές μηχανές
Βασική επεξεργασία εικόνων: Προσαρμογή φωτεινότητας, αντίθεσης, κορεσμού, απόχρωσης, ευκρίνειας, εξομάλυνσης και άλλων
Βιβλιοθήκες γραφικών συμβόλων και γραμματοσειρών ανάλογα με τον κλάδο
Συνδεδεμένα γραφικά που επιτρέπουν την δυναμική αλλαγή εξωτερικών γραφικών
Προσδιορισμός εικόνων και χρωμάτων φόντου για πρότυπα
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Υποστήριξη για πάνω από 4.000 βιομηχανικούς εκτυπωτές
Πραγματικά προγράμματα οδήγησης Windows, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα
Προγράμματα οδήγησης Seagull με οθόνη κατάστασης, προβάλλουν την κατάσταση του εκτυπωτή στην τυποποιημένη ουρά εκτύπωσης των Windows
Σχεδίαση και εκτύπωση ετικετών δύο όψεων ("duplex")
Προσαρμοσμένα πρότυπα σελίδων, όπως εκτύπωση εκτός της ετικέτας όταν εκτυπώνονται πολλαπλές σελίδες (π.χ. για συμπερίληψη αριθμών σελίδων)
Πολλαπλά πρότυπα ανά έγγραφο
Ολοκληρωμένα πρότυπα διαχωρισμού εργασιών
Batch Maker: ορίζει και εκτυπώνει παρτίδες πολλαπλών εγγράφων του BarTender
Print Station: υποστηρίζει επιλογή και εκτύπωση εγγράφων «με ένα κλικ»
Εκτύπωση προτύπων υπό όρους
Εξαγωγή προτύπων κωδικών εκτυπωτή σε εκτυπωτές με δυνατότητα XML
Προηγμένη προεπισκόπηση εκτύπωσης στην οθόνη
Προηγμένος έλεγχος κόφτη
Ορισμός θέσης εκκίνησης σε σελίδες με μερικώς χρησιμοποιημένες ετικέτες ή κάρτες
Υποστήριξη για γραμμωτούς κώδικες του εκτυπωτή, σειριακούς αριθμούς,
ώρα, ημερομηνία και αντίγραφα
Βελτιστοποίηση ταχύτητα, που επαναχρησιμοποιεί τα επαναλαμβανόμενα δεδομένα αντί να τα ξαναστέλνει
Υποστήριξη τοπικών και δικτυακών εκτυπωτών
Η ποσότητα εκτύπωσης ορίζεται από το πληκτρολόγιο ή από την πηγή προέλευσης δεδομένων
ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ
Αποτύπωση εικόνας κατά την εκτύπωση, υποστηρίζονται webcam τύπου WIA και VFW
Αυτόματος εντοπισμός προσώπου και περικοπή
Κωδικοποίηση μαγνητικής λωρίδας
Κωδικοποίηση έξυπνων καρτών (με επαφή και χωρίς επαφή)
ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ
Βασική σειριακή αρίθμηση: Αριθμητικές (βάση 10), αλφαβητικές (βάση 26) και αλυσιδωτές αριθμητικές και αλφαβητικές αλληλουχίες με αύξηση/ μείωση κατά οποιοδήποτε διάστημα
Προηγμένη σειριακή αρίθμηση: Αλφαριθμητική (βάση 36), δεκαεξαδική (βάση 16), και σειριακή αρίθμηση με εξατομικευμένη βάση
Ξεχωριστές επιλογές για μέγιστες/ελάχιστες τιμές (rollover / rollunder) και επαναφορά τιμών
Σειριακή αρίθμηση ανά σελίδα ή ανά εργασία. Επαναφορά μετρητή όταν αλλάζει η ώρα ή η ημερομηνία
Σειριακή αρίθμηση όταν αλλάζει η προέλευση δεδομένων ή τα πεδία. Επαναφορά μετρητών για κάθε έγγραφο βάσης δεδομένων ή με την αλλαγή πεδίου
Διατήρηση ή επέκταση μήκους πεδίου κατά την μετάβαση
ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σχεδίαση φορμών εισαγωγής δεδομένων κατά την εκτύπωση που θα λαμβάνουν δεδομένα μέσω πληκτρολογίου ή σαρωτή γραμμωτού κώδικα
Κοινή χρήση καθολικών πεδίων δεδομένων από όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιούν την ίδια System Database
Yποστήριξη βάσεων δεδομένων μέσω ADO.NET drivers για απευθείας σύνδεση με τη βάση δεδομένων σας
Οι φόρμες εισαγωγής δεδομένων υποστηρίζουν δεδομένα από ζυγαριές
Υποστήριξη Microsoft OLE DB και ODBC, και προγράμματα οδήγησης για: Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle database, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase, και άλλα
Ανάγνωση αρχείων Excel
Ανάγνωση αρχείων κειμένου Read ASCII & Unicode (παράθεση και κόμμα, σταθερό πλάτος, και περιορισμός από τον χρήστη)
Διεπαφή πιστοποιημένη από την SAP για όλα τα έγγραφα XML (Auto ID Infrastructure)
Ανάγνωση δεδομένων από έγγραφα SAP IDoc
Διεπαφή πιστοποιημένη από την Oracle για αιτήματα εκτύπωσης XML
Σύνδεση δεδομένων drag and drop
Ευέλικτη πρόσβαση σε δεδομένα πολλαπλών πινάκων
Εισαγωγή μεταβλητών γραφικών από βάσεις δεδομένων
Data query wizard και εξατομικευμένο SQL assistant
Επιμέρους επιλογή εγγραφών κατά την εκτύπωση
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Πλήρης υποστήριξη Unicode (ονόματα πεδίων, αρχεία,
εξυπηρετητές, εκτυπωτές, κτλ.)
Κωδικοποίηση Visual Basic για προσαρμοσμένη επεξεργασία δεδομένων
Visual Basic Script Editor για απλοποιημένη υλοποίηση, πρόσβαση και πλοήγηση σε εξατομικευμένο κώδικα
Κωδικοποίηση Visual Basic για συμβάντα ανοίγματος, κλεισίματος, αποθήκευσης και εκτύπωσης εγγράφων
Λειτουργία αναζήτησης και αντικατάστασης κατά την εκτύπωση
Ελάχιστο και μέγιστο μήκος πεδίου που ορίζεται από τον χρήστη
Χρήση ή και εξαίρεση επιλεγμένων τμημάτων πεδίων βάσης δεδομένων
Προσαρμοζόμενα φίλτρα εισαγωγής δεδομένων και αναζήτηση σφαλμάτων
Προσαρμοσμένη διαμόρφωση του χειρισμού επιμέρους μηνυμάτων και ειδοποιήσεων
Πολλαπλές πηγές προέλευσης δεδομένων συνδεδεμένες ανά αντικείμενο προτύπου
Δεδομένα προέλευσης με πληκτρολόγιο, ώρα και ημερομηνία (από PC ή εκτυπωτή)
Εύκολη εισαγωγή ειδικών και «μη εκτυπώσιμων» χαρακτήρων ελέγχου
Πεδία δεδομένων με δυνατότητα κοινής χρήσης
Υποστήριξη τύπων δεδομένων, όπως: κείμενο, ημερομηνία, ώρα, αριθμός, νόμισμα, ποσοστό και κλάσμα
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Μπορείτε να εκτελεστεί ως εφαρμογή "στο φόντο"
Έλεγχος από άλλα προγράμματα μέσω ActiveX
Έλεγχος από άλλα προγράμματα μέσω γραμμών εντολών
Ανιχνεύει εισερχόμενα δεδομένα, εκκινεί εργασίες εκτύπωσης και καταγράφει τα αποτελέσματα
Προσδιορισμός του εγγράφου του BarTender και των δεδομένων προς εκτύπωση, από άλλα προγράμματα
Αυτοματοποιημένη επιλογή εκτυπωτή
Καταγραφή σε αρχείο: Σφάλματα και συμβάντα
Καταγραφή σε βάση δεδομένων: Σφάλματα και συμβάντα, καθώς και λεπτομέρειες των εργασιών εκτύπωσης του BarTender
Προσαρμοσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σφάλματα, συμβάντα και κατάσταση
Εξαγωγή προτύπων κωδικών εκτυπωτή για SAPscript-ITF, πληκτρολόγια, εκτυπωτές που δέχονται XML, και άλλα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Administration Console διαχειρίζεται τα δικαιώματα των χρηστών και κρυπτογραφεί έγγραφα
Η Administration Console υποστηρίζει ηλεκτρονικές υπογραφές και καταγράφει τα αιτήματα για δικαιώματα
Κλείδωμα εγγράφων με κωδικούς πρόσβασης
Κλείδωμα του BarTender σε λειτουργία «μόνο για εκτύπωση», που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης
Το History Explorer ελέγχει τις παλιές εργασίες εκτύπωσης και άλλα συμβάντα
Καταγραφή εικόνων όλων των παραγόμενων εκτυπώσεων
Στο αρχείο του εγγράφου καταγράφεται ο αριθμός αναθεώρησης και περιγραφές των αλλαγών
Το Librarian διαχειρίζεται τη δημοσίευση, την παρακολούθηση των εκδόσεων και την επαναφορά των εγγράφων, μέσα σε μια ασφαλή βάση δεδομένων
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
SAP Certified for AII
Ανάγνωση δεδομένων από έγγραφα SAP IDoc
Πιστοποίηση από την Oracle για τις εφαρμογές WMS και MSCA
Ενοποίηση Oracle XML με χρήση υποδοχής TCP/IP
Υποστηρίζει IBM WebSphere Sensor Events
Επεξεργάζεται ερεθίσματα από αρχεία, ηλεκτρονικά μηνύματα και σειριακή θύρα
Υποστηρίζει ερεθίσματα TCP/IP και μετάδοση δεδομένων
Βελτιστοποιημένο για την λήψη, το λανσάρισμα και την παρακολούθηση νέων εργασιών εκτύπωσης χωρίς να περιμένει την λήξη υφιστάμενων εργασιών
Μπορεί να δώσει απάντηση κατάστασης XML ως αρχείο ή μέσω θύρας TCP/ΙΡ
Διάθεση λεπτομερούς κατάστασης εργασίας εκτύπωσης σε άλλα προγράμματα μέσω ActiveX
SDK βασισμένο σε .NET για τον έλεγχο ενός BarTender (περιλαμβάνονται παραδείγματα C# & VB.NET)
SDK βασισμένο σε .NET για τον ταυτόχρονο έλεγχο πολλαπλών BarTender
SDK βασισμένο σε .NET για BarTender System Database, επιτρέπει την αυτοματοποιημένη επισκόπηση και επανεκτύπωση προηγούμενων εργασιών εκτύπωσης
SDK βασισμένο σε .NET για Librarian, επιτρέπει την αυτοματοποιημένη προσθήκη, αφαίρεση, μετονομασία, είσοδο και έξοδο πεδίων, κτλ.
Δείγμα εφαρμογής ASP.NET για προσαρμόσιμη εκτύπωση μέσω προγράμματος προβολής ιστοσελίδων
Αυτοματοποιημένη μετατροπή διαφορετικών μορφών XML με φύλλα στυλ XSL
Οι εντολές κώδικα Script XML του BarTender επιταχύνουν τον αυτοματισμό και απλοποιούν τον απομακρυσμένο έλεγχο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RFID
Εγγενή αντικείμενα RFID με πλήρεις δυνατότητες
Κωδικοποίηση τύπων tag EPC Gen2, EPC Class 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It,
I-CODE, TagSys, My-d και Picotag.
Υποστηρίζει μορφές δεδομένων DoD, Wal-Mart, και άλλες μορφές EPC, μεταξύ άλλων SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI, SGLN
Υποστήριξη για πολλές κωδικοσελίδες μονών και διπλών byte, μεταξύ των οποίων και ασιατικές γλώσσες, UTF-8 και UTF-16
Δυνατότητα αναπαραγωγής είτε του κειμένου είτε της δεκαεξαδικής αναπαράστασης των δεδομένων RFID σε μορφή κειμένου και γραμμωτού κώδικα
Υποστήριξη προαιρετικής προστασίας εγγραφής
Υποστήριξη Segment και Start Block, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής σε πολλαπλά μπλοκ
Δυνατότητα διαμόρφωσης των επιλογών RFID του εκτυπωτή (π.χ. Transponder Offset και Maximum Retries)
Προβολή κεραίας, μικροτσίπ και υποστρώματος στην ετικέτα. Επιλογή προκαθορισμένων ή προσδιορισμός προσαρμοσμένων bitmap κεραίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Βελτιστοποιημένο για αιτήματα ετικετών υψηλού όγκου από πολυάριθμους δικτυακούς χρήστες σε έναν ή περισσότερους εξυπηρετητές
Εκτύπωση μέσω δικτύου και μέσω internet μέσα από το πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων
Υποστηρίζεται Windows Cluster Server
Η Reprint Console επιτρέπει την αναζήτηση και επανεκτύπωση προηγούμενων εργασιών
Διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφάλειας, ουράς εκτύπωσης και άλλων επιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης για πολλαπλούς εκτυπωτές ταυτόχρονα.
Το Printer Maestro εμφανίζει την κατάσταση όλων των εργασιών εκτύπωσης των Windows σε ένα παράθυρο
Το Printer Maestro παρακολουθεί τα στοιχεία του εκτυπωτή σχετικά με τη χρήση των μέσων και το απόθεμα υλικών. Δημιουργεί προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.
Μητρώο συμβάντων εκτυπωτή για εργασίες εκτύπωσης Windows άλλες από αυτές του BarTender μόνο
Προσδιορισμός προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων για συμβάντα εκτυπωτών και χαμηλό επίπεδο αποθέματος
Περισσότερες πληροφορίες

Επισκόπηση BarTender

Νέα χαρακτηριστικά στο BarTender 2016

Σύγκριση Εκδόσεων

Εύρεση Τεχνικών Προδιαγραφών

Αγορά του BarTender

Αναβάθμιση του BarTender

Δήλωση του BarTender

Εύρεση Τεχνικής Υποστήριξης

Εύρεση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή

Λογισμικό Γραμμωτού Κώδικα

Οι Πελάτες μας Λένε

"Η ικανότητα του BarTender να ενοποιείται με οποιοδήποτε σύστημα σύνταξης και διαχείρισης ERP και Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας, σε συνδυασμό με τα εύχρηστα και ισχυρά Intelligent Templates™, το έχει αναδείξει στο προϊόν λογισμικού που προτιμούμε για την ενοποίηση και επίλυση των προκλήσεων που συσχετίζονται με την σήμανση συμμόρφωσης της GHS σε όλους τους πελάτες μας στην χημική βιομηχανία."

—Rick Schilling, Πρόεδρος, Συστήματα Ολοκληρωμένης Παραγωγικότητας (IPSi)