banner-chemicalsjpg

Σήμανση για GHS (Global Harmonized System)

Το λογισμικό BarTender® αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής σήμανσης GHS σε χημικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο, και χρησιμοποιείται στους κορυφαίους 100 κατασκευαστές κατά ICIS αλλά και σε τοπικές και περιφερειακές μονάδες. Η βιομηχανία χημικών ουσιών επιλέγει το BarTender για την ευκολία χρήσης και την προσαρμόσιμη τεχνολογία του, που υποστηρίζονται από ειδική τεχνογνωσία - εμείς καταλαβαίνουμε τις ρυθμιστικές και εφοδιαστικές πιέσεις που ασκούνται στους παρασκευαστές και διανομείς χημικών ουσιών.


Πληροφορίες για το GHS

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Κατάταξης και Επισήμανσης Χημικών Ουσιών (GHS) το 2002, με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων και την απλοποίηση του παγκόσμιου εμπορίου, ορίζοντας μια σειρά κανόνων που καλύπτουν την κατάρτιση, την σήμανση προϊόντων και την τεκμηρίωση ασφάλειας για τον προσδιορισμό των χημικών ουσιών και των μεθόδων ασφαλούς χειρισμού τους στον χώρο εργασίας. Ο ΟΗΕ ελέγχει και αναθεωρεί το GHS κάθε δύο χρόνια, και το 2015 έγινε η Αναθεώρηση Έξι.

Κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ αποφασίζει ποιες κατηγορίες και ποια στοιχεία του συστήματος θέλει να υιοθετήσει, και ορίζει το δικό του χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Στις ΗΠΑ, το GHS υιοθετήθηκε το 2012, με προθεσμίες συμμόρφωσης κατά διαστήματα το 2014, το 2015 και το 2016. Η διαχείριση του GHS γίνεται από τον OSHA, και ενίοτε καλείται και HazCom 2012. Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι η πρωταρχική αποστολή του OSHA είναι η ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Όταν κάποιος υπάλληλός σας κατέχει, χειρίζεται, αποθηκεύει ή μεταφέρει ένα προϊόν, ο OSHA θεωρεί ότι εσείς είστε υπόλογος για την σωστή επισήμανση του εν λόγω προϊόντος. Οι εργαζόμενοι πρέπει πάντοτε να έχουν πρόσβαση σε πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το GHS καλείται CLP, που είναι η συντομογραφία για τον "Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 για την Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των Χημικών Ουσιών και των Μειγμάτων τους." Υιοθετήθηκε το 2008, και τέθηκε σε ισχύ το 2009. Η διαχείριση του CLP γίνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Χημικά Προϊόντα (ECHA).

Το GHS είναι σε πλήρη υλοποίηση και ισχύ στην Ιαπωνία, την Κορέα, την Νέα Ζηλανδία, την Ταΐβάν και την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ενώ άλλες χώρες της Ασίας-Ωκεανίας ακολουθούν σε διάφορα στάδια υιοθέτησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μετακινήστε το ποντίκι σας στον χάρτη για να δείτε την κατάσταση υλοποίησης του GHS σε επιλεγμένες χώρες και περιφέρειες.

Χώρες/περιφέρειες που έχουν ήδη εφαρμόσει το GHS
Χώρες/περιφέρειες που βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής του GHS
Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στον χάρτη για να δείτε την κατάσταση εφαρμογής του GHS για επιλεγμένες χώρες και περιφέρειες.
Βραζιλία
Οι καθαρές ουσίες πρέπει να είναι σωστά ταξινομημένες, συσκευασμένες και να συνοδεύονται από SDS. Τα χημικά μίγματα θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση από 1 Ιουνίου 2015. Για την σήμανση και τεκμηρίωση, απαιτούμενη γλώσσα είναι τα πορτογαλικά Βραζιλίας.
Καναδάς
Η Health Canada δημοσίευσε ένα σχέδιο πρότασης για την εφαρμογή του GHS, και η περίοδος για την υποβολή σχολίων έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2013. Εκκρεμεί η τελική απόφαση.
Κίνα
Έχει εφαρμοστεί για τις μεταφορές, SDS, ετικέτες και ταξινόμηση
Ευρωπαϊκή Ένωση / ΕΟΧ
Οι κανονισμοί Ταξινόμησης, Σήμανσης και Συσκευασίας (CLP) ευθυγραμμίζουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου με το GHS, με πλήρη εφαρμογή στις ουσίες. Η προθεσμία για πλήρη συμμόρφωση των μιγμάτων είναι η 1η Ιουνίου του 2015. Η Τουρκία, η οποία έχει ζητήσει να ενταχθεί στην ΕΕ, έχει καθορίσει ως προθεσμία συμμόρφωσης την 1η Ιανουαρίου του 2013 για τις ουσίες. Η ΠΓΔΜ, υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής του GHS.
Ινδία
Εκδόθηκε σχέδιο κανόνων το 2011. Από τον Οκτώβριο του 2013, οι τελικοί κανόνες δεν έχουν δημοσιευτεί.
Ιαπωνία
Η Ιαπωνία ξεκίνησε τη διαδικασία GHS το 2001, και οι κανονισμοί έχουν εφαρμοστεί πλήρως.
Ρωσική Ομοσπονδία
Η υιοθέτηση των κανόνων του GHS είναι εθελοντική. Εφαρμόζεται πλήρως στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή (EEC) έχει υιοθετήσει έναν κανονισμό που θα κάνει τη συμμόρφωση με το GHS νομικά δεσμευτική από τον Ιούλιο του 2017, εάν τα κράτη μέλη (Ρωσία, Καζακστάν και Λευκορωσία) μπορέσουν να επιτύχουν συναίνεση σχετικά με την εφαρμογή.
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
1 Δεκεμβρίου, 2013, προθεσμία για την κατάρτιση των υπαλλήλων σχετικά με την νέα ετικέτα και τις μορφές SDS, 1 Δεκεμβρίου 2015, προθεσμία για συμμόρφωση με τις διατάξεις του GHS, με εξαίρεση τους διανομείς που μπορούν να συνεχίσουν να μεταφέρουν προϊόντα από τους προμηθευτές τους με σήμανση σύμφωνα με το παλαιό σύστημα, 1 Ιουνίου 2016, όλες οι χημικές ουσίες που αποθηκεύονται και μεταφέρονται στις ΗΠΑ θα πρέπει να φέρουν ετικέτες και να μεταφέρονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του GHS.
Μεξικό
Πλήρης εφαρμογή αλλά η συμμόρφωση με με το GHS στο Μεξικό δεν είναι ούτε υποχρεωτική ούτε και επιβάλλεται.
Αυστραλία
Το Μέρος 7.1 του μοντέλου Κανονισμών Εργασίας Υγείας και Ασφάλειας (WHS) τίθεται σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Αυτά τα πρότυπα ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις του ΟΗΕ.
Ταϊβάν
Το GHS εφαρμόζεται πλήρως στην Ταϊβάν.
Σερβία
Η προθεσμία για συμμόρφωση με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σερβίας Αρ. 64/10 είναι η 1η Ιουνίου του 2015. Στην ετικέτα πρέπει να εμφανίζεται η σερβική γλώσσα αλλά υπάρχουν διατάξεις για την συμπερίληψη άλλων γλωσσών. Οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού είναι παραπλήσιες με αυτές του CLP της ΕΕ.
Μαλαισία
Η προθεσμία για την εφαρμογή της Ταξινόμησης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, Σήμανσης και του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για τις Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (CLASS) της Μαλαισίας είναι η 17η Απριλίου του 2015. Ο κανονισμός αντικατοπτρίζει το σύστημα GHS του ΟΗΕ.

Οδηγίες Υλοποίησης OSHA, Φεβρουάριος 2015

Πολλοί κατάντη χρήστες στην εφοδιαστική αλυσίδα χημικών ουσιών στις ΗΠΑ έχουν συναντήσει δυσκολίες στην υλοποίηση του συστήματος GHS του OSHA, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015. Πρόσφατα, ο OSHA προσέφερε κάποια ανακούφιση στην χημική βιομηχανία, με την μορφή μιας πολιτικής προαιρετικής επιβολής.

Έως τις 9 Φεβρουαρίου 2017, ο OSHA δεν θα καταγγείλει τα μέλη της κατάντη εφοδιαστικής αλυσίδας χημικών ουσιών που δεν μπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσμία της 1ης Ιουνίου 2015 για την εξασφάλιση ετικετών και SDS σε συμμόρφωση με το GHS, λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης των απαιτούμενων πληροφοριών από τους ανάντη προμηθευτές τους.

Προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό το μέτρο προαιρετικής επιβολής, η εταιρία θα πρέπει να παρέχει:

 • Τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι κατέβαλλε προσπάθειες εξασφάλισης των απαιτούμενων πληροφοριών από τους ανάντη προμηθευτές.
 • Τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι κατέβαλλε προσπάθειες εξασφάλισης πληροφοριών από άλλες πηγές.
 • Τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι κατέβαλλε η ίδια προσπάθειες ταξινόμησης των δεδομένων.
 • Σαφές και υλοποιήσιμο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.

Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του OSHA.


Η Ετικέτα GHS

Το GHS είχε στόχο να δημιουργήσει μία σαφή και συνεπή μέθοδο επικοινωνίας για τις χημικές ουσίες μέσω της σήμανσης και της τεκμηρίωσης. Ωστόσο, με τις προθεσμίες υλοποίησης να πλησιάζουν, οι εταιρίες χημικών ουσιών κάθε άλλο παρά σαφείς και συνεπείς βρίσκουν τις απαιτήσεις του.

Ποια είναι τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ετικέτες, και πώς χρησιμοποιούνται; Περάστε το ποντίκι πάνω από τις μπλε κουκκίδες στο πλάι αυτής της ετικέτας για να μάθετε περισσότερα.

Ονομασία Προϊόντος

Προειδοποιητική Λέξη

Μία ή δύο Προειδοποιητικές Λέξεις, είτε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τα προϊόντα που συνοδεύονται από "λιγότερο από σοβαρό ή μη θανατηφόρο κίνδυνο", ή ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τα προϊόντα που συνοδεύονται από "σοβαρό ή δυνητικά θανατηφόρο κίνδυνο"

Δηλώσεις Επικινδυνότητας (Δηλώσεις-H)

Οι 71 δηλώσεις H παρέχουν προειδοποιήσεις ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικές προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία στην ετικέτα GHS. Οι δηλώσεις H αντικαθιστούν τις φράσεις R της ΕΕ.

Δηλώσεις Προφύλαξης (Δηλώσεις P)

Θα πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον μία και έως έξι Δηλώσεις Ρ στην ετικέτα. Κάθε μία αφορά στα εικονογράμματα της ετικέτας και περιγράφει την αποθήκευση, το χειρισμό και οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες. Οι Δηλώσεις P αντικαθιστούν τις φράσεις S της ΕΕ.

Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος

Ένα προϊόν αναγνωρίζεται συνήθως από είτε τον αριθμό CAS ή τον αριθμό IUPAC του.

 • Το IUPAC είναι μια σειρά γραμμάτων, ψηφίων και παυλών που προσδιορίζουν προϊόντα οργανικής χημείας και μπορεί να αποτελούνται από δεκάδες χαρακτήρες.
 • Οι αριθμοί CAS χωρίζονται σε τρία μέρη από παύλες, με το πρώτο μέρος να αποτελείται από ένα έως επτά ψηφία, το δεύτερο τμήμα από δύο ψηφία,και το τρίτο από ένα ψηφίο.

Ταυτότητα Προμηθευτή

Θα πρέπει να εμφανίζεται το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του προμηθευτή στην ετικέτα.

Εικονογράμματα

Υπάρχουν εννέα μαύρα, λευκά και κόκκινα εικονογράμματα GHS σε σχήμα ρόμβου, το κάθε ένα όντας ένας γρήγορος οπτικός προσδιορισμός κάποιας προφύλαξης κατά το χειρισμό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενοί κόκκινοι ρόμβοι σε μια ετικέτα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αυτές μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλει ο προμηθευτής: ένας γραμμωτός κώδικας, η διεύθυνση ενός ιστότοπου (URL), το εταιρικό λογότυπο, δεδομένα απογραφής, πληροφορίες επικοινωνίας HazMat. Μπορούν να τυπωθούν πρόσθετες πληροφορίες σε χρώμα για την παροχή επιπλέον πληροφορίες και την υποστήριξη των προτύπων της εταιρικής μάρκας.

Απαιτήσεις μεγέθους ετικέτας

Σημειώστε ότι στην ΕΕ τα εικονογράμματα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/15 του μεγέθους της ετικέτας.

Περιέκτης Ελάχιστο μέγεθος ετικέτας (mm)
<3> 74 x 52
3-5 λίτρα 105 x 74
5-500 λίτρα 148 x 105
>500 λίτρα 210 x 148

Θέματα Εκτύπωσης Ετικετών GHS

Συνήθως, στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης χημικών ουσιών, η εκτύπωση ετικετών γίνεται σε μονοχρωμία. Αυτό όμως αλλάζει - σε σχεδόν όλες τις χώρες, τα εικονογράμματα του GHS απαιτούν κόκκινο περίγραμμα. Παρόλο που η χρήση αναλωσίμων ετικετών με προεκτυπωμένο τον κόκκινο ρόμβο είναι μία επιλογή, η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι ο τελεστής θα επιλέξει αναλώσιμα με τον σωστό αριθμό και την σωστή διάταξη κόκκινων ρόμβων. Ένα απλό σφάλμα από την πλευρά του χρήστη μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση και πρόστιμα.

Επιπλέον, κάθε προϊόν που χρειάζεται πιστοποίηση Διεθνών Ναυτιλιακών Επικίνδυνων Ειδών (IMDG) θα χρειάζεται και ετικέτα που πληροί τις προδιαγραφές του BS5609 ως προς την προσκόλληση και την διατήρηση των χρωμάτων σε θαλασσινό νερό. Παρόλο που η συμμόρφωση με το BS5609 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση της ετικέτας, δεν είναι όλα τα συστήματα εκτύπωσης σε θέση να παράγουν μια ετικέτα που θα περάσει τις απαιτούμενες δοκιμές.

Πολλοί από τους συνεργάτες μας προσφέρουν εκτυπωτές ειδικά σχεδιασμένους ώστε να βοηθούν τις εταιρίες χημικών ουσιών να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα του GHS. Και καθώς η αρχιτεκτονική εκτύπωσης του BarTender είναι βασισμένη στα πρότυπα προγραμμάτων οδήγησης της Microsoft, είμαστε ένα ευπροσάρμοστο τμήμα της λύσης GHS που θα εφαρμόζετε, ανεξάρτητα από το ποιον εκτυπωτή Windows θα επιλέξετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση σε συμμόρφωση με το GHS, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας συνδέσουμε με έναν μεταπωλητή του BarTender που θα σας βοηθήσει να κάνετε την σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας.


BarTender και GHS: Αξιόπιστο. Κλιμακούμενο. Προσαρμόσιμο.

Το BarTender® είναι το ασφαλές και αξιόπιστο λογισμικό σήμανσης που προσαρμόζεται στους παγκόσμιους κανονισμούς και τις επιχειρηματικές απαιτήσεις της χημικής βιομηχανίας.

Με το BarTender, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αυτοματοποιήσετε την παραγωγή ετικετών GHS, με κεντρικό έλεγχο και ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε το BarTender για να συνδέσετε τα προϊόντικά και ρυθμιστικά σας δεδομένα σε μία μεγάλη γκάμα από εκτυπωτές, με την ίδια απλή υποστήριξη τόσο για έναν εκτυπωτή σε μία θέση, όσο και για χιλιάδες εκτυπωτές σε πολλαπλές συστάδες εκτυπωτών στο παγκόσμιο δίκτυό σας.

Κάθε έκδοση του BarTender υποστηρίζει κάθε σύγχρονο σύστημα εγγραφής, διευκολύνοντας τις παγκόσμιες στρατηγικές ανάπτυξης και συμμόρφωσης της εταιρίας σας. Περιλαμβάνεται επίσης μια συλλογή χαρακτήρων GHS βασισμένη σε γραμματοσειρές: Χρησιμοποιήστε την για να εκτυπώσετε εικονογράμματα σε προδιαμορφωμένα αναλώσιμα ετικετών, ή για να δημιουργήσετε δικά σας εικονογράμματα με κόκκινο περίγραμμα.

Το πρότυπο δείγμα ετικέτας του BarTender

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής ετικετών GHS μπορεί να απλοποιήσει τον κίνδυνο σφαλμάτων χρήστη που συνοδεύει τα χειροκίνητα συστήματα, και μπορεί να συμβάλλει στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας στην εγκατάσταση και σε ολόκληρη την εφοδιαστική σας αλυσίδα. Εταιρίες χημικών ουσιών σε όλο τον κόσμο δημιουργούν και αυτοματοποιούν τα προγράμματα σήμανσης GHS με βάση την τεχνολογία του δείγματος ετικέτας του περιλαμβάνεται στις εκδόσεις Automation και Enterprise Automation του BarTender.

Χρησιμοποιήστε το δείγμα ετικέτας του BarTender ως σημείο εκκίνησης για την αυτοματοποίηση της παραγωγής ετικετών GHS. Το δείγμα ετικέτας αποτελεί την σύνδεση ανάμεσα στα δεδομένα σας - είτε προέρχονται από παγκόσμιο σύστημα ERP, βάση δεδομένων τρίτου, εσωτερική βάση δεδομένων ή ακόμη και λογιστικό φύλλο αποθηκευμένο στον σκληρό σας δίσκο - και στον εκτυπωτή σας. Τα δεδομένα της ετικέτας μπορούν να συνδεθούν με το SDS του προϊόντος, συμβάλλοντας στην απλοποίηση των διαδικαστικών ροών της εγκατάστασής και τηρώντας τις πρωτοβουλίες EHS&S. Οι ενσωματωμένοι επιχειρησιακοί κανόνες συμβάλλουν στην διαχείριση της συμμόρφωσης των εικονογραμμάτων, και η λειτουργία αυτόματης προσαρμογής μεγέθους του εικονογράμματος που διαθέτει το BarTender επιτρέπει την μέγιστη χρήση των χαρακτηριστικών της ετικέτας και χαρίζει βέλτιστη ορατότητα για λόγους ασφαλείας.

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για το GHS

Το BarTender είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για το GHS. Δείτε το σύντομο βίντεο και μάθετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε ετικέτες που συμμορφώνονται με το GHS, χάρη στο BarTender. Δείτε το webinar για να μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το GHS και την ανάπτυξη της σωστής λύσης για την επιχείρησή σας. Εξερευνήστε την ιστοσελίδα και ανακαλύψτε το διαδραστικό της περιεχόμενο - μάθετε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για το σύστημα GHS: Στοιχεία ετικετών, διεθνείς προθεσμίες, θέματα εκτύπωσης.


Ποιο BarTender είναι το σωστό για εσάς;

Επιλέξτε μία έκδοση παρακάτω για να μάθετε περισσότερα, ή κατεβάστε την δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών για να ανακαλύψετε όλα τα χαρακτηριστικά του BarTender και να δείτε πώς μπορεί να λύσει και τις μεγαλύτερες ανάγκες σήμανσης, τοποθέτησης γραμμωτού κώδικα, κτλ. Ή επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε και άλλους λόγους που το BarTender είναι το πιο αξιόπιστο λογισμικό του είδους του.

Δημιουργία
(Σχεδιασμός και Εκτύπωση)

Έκδοση Basic

Έκδοση Professional

Ξεκινήστε σε λίγα μόλις λεπτά!

Όλα τα χαρακτηριστικά του Basic, συν:

 • Σχεδιασμός και εκτύπωση ετικετών, καρτών, μαγνητικών καρτών και άλλων.
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας εκτύπωσης οποιουδήποτε εκτυπωτή ή συσκευής σήμανσης.
 • Σχεδιασμός φορμών εισαγωγής δεδομένων που παρέχουν επικύρωση δεδομένων και δέχονται εισαγωγή πληροφοριών κατά την εκτύπωση από το πληκτρολόγιο ή από σαρωτή γραμμωτού κώδικα.

Άδεια ανά Η/Υ

 • Ανάγνωση δεδομένων από αρχεία CSV, βάσεις δεδομένων και Excel. Εύκολη αναζήτηση και επιλογή εγγραφών για εκτύπωση.
 • Κωδικοποίηση ετικετών RFID.

Άδεια ανά Η/Υ

Δημιουργία & Αυτοματισμός
(Σχεδιασμός, Εκτύπωση και Έλεγχος)

Έκδοση Automation

Έκδοση Enterprise Automation

Όλα τα χαρακτηριστικά του Professional, συν:

Όλα τα χαρακτηριστικά του Automation, συν:

 • Αυτόματη εκτύπωση από οποιοδήποτε λειτουργικό, σύστημα ή συσκευή μετά από συναλλαγές δεδομένων και αιτήματα SDK.
 • Σχεδιασμός χρησιμοποιώντας τα πρότυπα Intelligent Templates για μείωση των απαιτήσεων συντήρησης.
 • Εξασφάλιση του περιβάλλοντος εκτύπωσης με ρόλους χρηστών και ομάδων.
 • Ζωντανή παρακολούθηση κατάστασης εκτύπωσης και προβολή λεπτομερούς ιστορικού χρήσης συστήματος.

Άδεια ανά εκτυπωτή

 • Αυτόματη εκτύπωση μετά από API της υπηρεσίας Web ή επικοινωνία TCP/IP.
 • Συμβατότητα με SAP και Oracle.
 • Χρήση κεντρικής διαχείρισης συστήματος, εκτύπωσης από browser, κεντρικής αποθήκευσης προτύπων με έλεγχο αναθεωρήσεων, υποστήριξη ηλεκτρονικής υπογραφής, πλήρης έλεγχος SDK, κωδικοποίηση έξυπνων καρτών, και άλλα.

Άδεια ανά εκτυπωτή


Σχετικές πληροφορίες

Ρυθμιστική Λύση
Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (Globally Harmonized System - GHS)

Το GHS είχε στόχο να δημιουργήσει μία σαφή και συνεπή μέθοδο επικοινωνίας για τις χημικές ουσίες μέσω της σήμανσης και της τεκμηρίωσης. Ωστόσο, οι εταιρίες χημικών ουσιών κάθε άλλο παρά σαφείς και συνεπείς βρίσκουν τις απαιτήσεις του. Μάθετε για το GHS και το πώς το BarTender μπορεί να βοηθήσει την εταιρία σας με θέματα συμμόρφωσης, οπουδήποτε στον κόσμο και αν δραστηριοποιήστε.

Βιομηχανική Λύση
Διαχείριση σήμανσης εφοδιαστικής αλυσίδας

Το BarTender είναι η επιλογή των παγκόσμιων εταιριών μεταποίησης, διανομής, 3PL και αποθήκευσης για τις ανάγκες σήμανσης εφοδιαστικής αλυσίδας. Μάθετε πώς το BarTender μπορεί να συμβάλλει στην απλοποίηση της επιχείρησής σας - και να σας βοηθήσει να αλληλεπιδράτε πιο αποτελεσματικά με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σας.

Φύλλο PDF
Η σήμανση συμμόρφωσης χημικών ουσιών απλοποιημένη

Μάθετε περισσότερα για το BarTender και την σήμανση χημικών ουσιών κατεβάζοντας αυτό το έντυπο.

Η Seagull Scientific είναι υπερήφανος συνεργάτης της National Association of Chemical Distributors (NACD), και είναι ο μόνος σημαντικός παραγωγός λογισμικού σήμανσης, γραμμωτού κώδικα και RFID που έχει επιλεγεί ως μέλος της NACD.

Περισσότερες πληροφορίες

Βιομηχανική Λύση
BarTender για την σήμανση χημικών ουσιών

Στοιχεία ετικετών GHS
Εικονογράμματα

Στοιχεία ετικετών GHS
Δηλώσεις H και δηλώσεις Ρ

Βιομηχανική Λύση
BarTender για διαχείριση σήμανσης εφοδιαστικής αλυσίδας

Φύλλο PDF
BarTender για την Σήμανση Χημικών Ουσιών

Επισκόπηση BarTender

Αγορά του BarTender


Οι Πελάτες μας Λένε

"Η ικανότητα του BarTender να ενοποιείται με οποιοδήποτε σύστημα σύνταξης και διαχείρισης ERP και Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας, σε συνδυασμό με τα εύχρηστα και ισχυρά Intelligent Templates™, το έχει αναδείξει στο προϊόν λογισμικού που προτιμούμε για την ενοποίηση και επίλυση των προκλήσεων που συσχετίζονται με την σήμανση συμμόρφωσης GHS σε όλους τους πελάτες μας στην χημική βιομηχανία."
—Rick Schilling, Πρόεδρος, Συστήματα Ολοκληρωμένης Παραγωγικότητας (IPSi)