Η σελίδα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά.

Printer Driver Downloads for Older Operating Systems

Legacy Drivers by Seagull are free for use on the older Windows operating systems listed below. However, Seagull Scientific no longer supports these drivers and you accept all responsibility for their use. (Click here for detailed compatibility information about older versions of Windows.)

  • To download archived Windows XP drivers click here.
  • To download archived Windows 2000 drivers click here.
  • To download archived Windows 98 and Me drivers click here.
  • To download archived Windows 95 and NT 4.0 drivers click here.
  • To download archived Windows 3.1 drivers click here.
  • To download Windows printer drivers for use with current versions of Windows, please click here.
Περισσότερες πληροφορίες

Πρόσφατα Δωρεάν Προγράμματα Οδήγησης Εκτυπωτών

Ιστορικό Εκδόσεων Προγραμμάτων Οδήγησης

Προγράμματα Οδήγησης για Παλαιότερες Εκδόσεις των Windows

Επισκόπηση BarTender

Εύρεση Τεχνικής Υποστήριξης

Δωρεάν Δοκιμαστική Έκδοση BarTender

Ξεκινήστε το δωρεάν για 30 ημέρες δοκιμαστικό λογισμικό BarTender για την δημιουργία και την αυτοματοποίηση ετικετών, γραμμωτού κώδικα και άλλα