Έγγραφα

Μια μεγάλη ποικιλία από τεχνικά και διαφημιστικά έγγραφα που καλύπτουν το λογισμικό BarTender και τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών, συμπεριλαμβανομένων και συναρπαστικών ιστοριών σχετικά με το πώς το BarTender βοηθάει εταιρίες σε όλο τον κόσμο.

Μελέτες Περιπτώσεων Λευκές Βίβλοι Φυλλάδια Εγχειρίδια BarTender

Σήμανση στυλό ινσουλίνης σε φαρμακείο περιφερειακού συστήματος υγείας

Το BarTender ενισχύει την ακρίβεια και την ασφάλεια των ασθενών, ενσωματώνοντας πληροφορίες από φαρμακευτικές βάσεις δεδομένων, παράγοντας ISMP Tall Man Text και αυτοματοποιώντας τον υπολογισμό των μεταβλητών που απαιτούνται για την ασφαλή χορήγηση και χρήση φαρμακευτικών ουσιών.


Παγκόσμια Φαρμακευτική Σήμανση σε Πολλαπλές Εγκαταστάσεις κατά FDA 21 CFR Part 11

Διαβάστε πώς το BarTender μεταμόρφωσε ένα σετ διαδικασιών σήμανσης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χειροκίνητης σήμανσης, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και μειώνοντας την έκθεση, σε μία παγκόσμια ανάπτυξη φαρμακευτικών CFR 21 Part 11 σε πολλαπλές εγκαταστάσεις.


Global Centralization and SAP integration at Contract Packager Vetter Pharma

Η Vetter Pharma δημιουργεί, εκτυπώνει και διαχειρίζεται τις ετικέτες της απευθείας μέσω SAP. Δείτε πώς το BarTender βοήθησε την Vetter να απλοποιήσει το σύστημα σήμανσης που εφαρμόζει και να συμμορφωθεί με τις παγκόσμιες απαιτήσεις σειριακής αρίθμησης, διατηρώντας παράλληλα την συμμόρφωση GMP.


Integrating BarTender Software with IUID Compliance Software

Σε αυτό το βίντεο-μελέτη περίπτωσης του 2010, δείτε πώς ένας ολοκληρωτής συστημάτων (The Danby Group) και μία εταιρία ανάπτυξης λογισμικού IUID (A2B Tracking Solutions) χρησιμοποίησαν λογισμικό BarTender της Seagull Scientific για την απλούστευση των εργασιών της Force Protection Industries, κατασκευάστριας στρατιωτικών οχημάτων τύπου "mine-resistant, ambush-protected" (MRAP).


Νέα χαρακτηριστικά στο BarTender 2016

Νέο Integration Builder, Print Portal, Administration Console και υποστήριξη 64-bit. Βελτιωμένες φόρμες εισαγωγής δεδομένων, Visual Basic Script Editor, συνδεσιμότητα βάσης δεδομένων, και πολλά ακόμα. Κατεβάστε τη λευκή βίβλο τώρα.


Design

Assigning Sequential Numbers
Using Serialization to Assign Unique Identifiers to Items (updated 2016-03-02)
Creating Intelligent Templates™
Using dynamic design techniques to print multiple outputs using a single document (updated 2016-08-05)
Using GS1 Application Identifiers
Adding Application Identifiers Using BarTender's Application Identifier Wizard (updated 2015-11-04)
Using International Characters in BarTender
How to Read Data and Print Characters from Almost Every Language and Writing System in the World (updated 2017-03-07)
Color Coding Your Items
How to Dynamically Change the Color of Objects on Your Template (updated 2016-08-03)
Weighing Scales
Installing and Using Weighing Scales with BarTender's Data Entry Forms (updated 2016-09-27)
Creating Headers and Footers
Using a Page Template to Add Headers and Footers to Your Document (updated 2016-03-02)

Printing

Drivers by Seagull™
The Advantage of Using Drivers by Seagull (updated 2015-11-05)
Installing Drivers by Seagull™
How to Properly Install, Upgrade and Remove Drivers by Seagull™ (updated 2018-05-02)
Exporting Printer Code Templates
The Advantages and Disadvantages of using PCTs with BarTender (updated 2015-11-06)
Printer Driver Upgrades
Important improvements and changes for Drivers by Seagull™ v. 2017.1 and later (updated 2018-06-07)
Optimizing Print Performance
Configuring Your Printers and Optimizing Your Templates for Maximum Throughput (updated 2015-11-08)
Status Monitoring
Using Drivers by Seagull™ to Display Printer Status Information (updated 2015-11-08)
The BarTender Print Portal App
Professional Printing Using Your Smartphone or Tablet (updated 2016-12-01)

Automation

BarTender Integration Methods
Integrating BarTender's Printing and Design Functionality with Your Custom Application (updated 2016-08-08)
Integrating with BarTender Integration Builder
Building, Testing and Deploying BarTender Integrations with Business Systems, Including SAP and Oracle (updated 2016-08-08)
Integration with SAP (BarTender 10.1 and earlier)
How to Automatically Print BarTender Labels using SAP's Auto-ID Infrastructure (AII), IDocs, and SAPscript (updated 2014-06-17)
Transitioning from Commander to Integration Builder
How to Convert Legacy Commander Task Lists into Integration Files (updated 2016-08-03)
Integration with Oracle's WMS and MSCA (BarTender 10.1 and earlier)
How to Automatically Print Labels from Oracle Applications (updated 2014-06-17)
Integration with IBM WebSphere Sensor Events (BarTender 10.1 and earlier)
How to Automatically Print Labels from IBM WebSphere Sensor Events (updated 2014-06-17)
Exporting Printer Code Templates
The Advantages and Disadvantages of using PCTs with BarTender (updated 2015-11-05)
Commander
Middleware for Automatically Printing Labels in Response to User-Defined Events (Replaced in BarTender 2016 with the Integration Builder.) (updated 2016-09-27)
Automation with BTXML Script
Using BarTender XML to Automate BarTender and Integrate with Other Applications (updated 2017-03-03)

Management

32-bit and 64-bit BarTender
How to Select the Right Version for Your Needs (updated 2016-09-28)
BarTender Software Activation
A Guide to Activating BarTender Software (updated 2015-11-06)
Revision Control
Solutions to Protect Your Documents and Track Workflow (updated 2015-11-09)
Licensing for BarTender's Automation Editions
Understanding Printer-Based Licensing and How to Configure Seagull License Server (updated 2016-09-27)
Silent Install
Installing BarTender and Seagull License Server Using Command Lines (updated 2016-09-27)
BarTender Version Upgrades
Best Practices for Updating Your BarTender Installation (updated 2015-11-09)
Using BarTender with Remote Desktop Services and Citrix XenApp
Printing and Licensing Issues (updated 2016-08-08)
BarTender System Security
Selecting the Best Security Measures for Your BarTender Environment (updated 2016-08-03)
Understanding the BarTender System Database
The central data storage for applications in the BarTender Suite. (updated 2016-08-11)

Industries

GHS Compliance Labeling
Printing Labels That Comply with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) (updated 2017-03-31)
EU Energy Labeling
Printing Labels That Comply with EU Directive 2010/30/EU (updated 2015-11-06)
EU Food Allergen Labeling
Using BarTender to print labels that comply with EU regulation N° 1169/2011 (updated 2016-08-03)
GHS Compliance Labeling for Version 10.0 and Older
Printing labels that comply with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) (updated 2014-06-18)

Companion Applications

Printer Maestro
True Enterprise Print Management for Windows (updated 2016-08-03)
Batch Maker
Simplifying Repetitive Print Operations (updated 2016-08-03)
Librarian
Integrating Secure Workflow and Revision Control into Your Production Environment (updated 2015-11-06)
History Explorer
View and Export Logged Print Job Information (updated 2016-08-03)
Administration Console
Managing BarTender Security, the BarTender System Database, Integrations and Services (updated 2015-11-06)
Print Station
Point-and-Click Printing (updated 2016-08-11)
Reprint Console
Quickly and Easily Reprint Items (updated 2015-11-09)
BarTender Print Portal
Web-Based Software for Printing BarTender Documents (updated 2016-12-01)
BarTender Web Print Server
Web-Based Software for Printing Barcodes, Labels, ID Cards and More (Version 10.1 and earlier; replaced in BarTender 2016 with the Print Portal) (updated 2012-06-11)
Commander
Middleware for Automatically Printing Labels in Response to User-Defined Events (Replaced in BarTender 2016 with the Integration Builder.) (updated 2016-09-27)

What's New

What's New in BarTender 2016
New Integration Builder, Print Portal, Improved Database Connectivity, Administration Console, 64-bit Support, Improved Data Entry Forms and Visual Basic Script Editor, and Much More (updated 2015-11-10)
What's New in BarTender 10.1
Improved Serialization, New Global Data Fields, New Custom Page Templates, New Conditional Printing and More. (updated 2013-09-26)
What's New in BarTender 10.0
Card Printing, Advanced Drawing Functions, Major User-Interface Improvements, Data Type Support and more. (updated 2012-03-01)
What's New in BarTender 9.4
Enhanced Rich Text, Two-sided Printing, Live Database View While Editing, and Many Other Improvements (updated 2011-01-19)
What's New in BarTender 9.3
Improved Print-Time Data Entry Forms, Powerful New Weighing Scale Support, Improved IBM WebSphere Functionality, Serial Port Triggers and more! (updated 2010-05-14)
What's New in BarTender 9.2
Revision Control, new Print Utilities, new Commander Features, and more! (updated 2009-12-01)
What's New in BarTender 9.1
The brand new Security Center, expanded reprint functionality, new bar codes, and more! (updated 2009-04-21)
What's New in BarTender 9.0
Details about our Biggest Software Release in Over Ten Years (updated 2009-02-03)

Φυλλάδιο για το BarTender

Επιλέξτε το φυλλάδιο και τη γλώσσα που θέλετε.


Ενημερωτικά Δελτία

Τί καινούργιο προσφέρει το BarTender 2016 (Περίληψη)

Αυτή η περίληψη περιγράφει τις νέες και βελτιωμένες δυνατότητες τουBarTender 2016, το οποίο βελτιώνει τα σχέδιά σας και την εμπειρία εκτύπωσης, ενώ καθιστά ευκολότερη από ποτέ τη διαχείριση των επιχειρήσεών σας. Για μια πλήρη περιγραφή των νέων χαρακτηριστικών, διαβάστε τη λευκή βίβλο.

Λογισμικό BarTender Σήμανσης Χημικών

Το λογισμικό γραμμωτού κώδικα και ετικετών BarTender αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής σήμανσης σε συμμόρφωση με το GHS των χημικών εγκαταστάσεων του κόσμου, από τους 10 μεγαλύτερους παραγωγούς της ICIS έως τις μικρές, περιφερειακές επιχειρήσεις.

Λογισμικό BarTender Σήμανσης Τροφίμων

Το BarTender προσφέρει κεντρικό και ασφαλή έλεγχο των διαδικασιών σήμανσης των τροφίμων, και υποστηρίζει πολλαπλές οικογένειες εκτυπωτών σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας - κινητούς εκτυπωτές στο πεδίο ή σε πλοίο, απομακρυσμένους εκτυπωτές στην αποθήκη ψύξης, ή εκτυπωτές που βρίσκονται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή παραγωγής.

Λογισμικό BarTender Σήμανσης και Επισήμανσης Ιατρικών Συσκευών

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών επιλέγουν το BarTender για την απαράμιλλη ασφάλεια και τις δυνατότητες σειριοποίησης που προσφέρει. Το BarTender κλιμακώνεται σύμφωνα με οποιαδήποτε απαίτηση συστήματος και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών AIDC.

Λογισμικό BarTender Σήμανσης Αλλεργιογόνων Τροφίμων της ΕΕ (FIC)

Το BarTender περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να αυτοματοποιήσετε το σχεδιασμό και την εκτύπωση ετικετών συστατικών σε συμμόρφωση με τον FIC — δεν απαιτούνται ειδικά plug-in ή φόρμες.

Επιλέξτε τη γλώσσα σας για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο του BarTender (PDF):

Για πιο τεχνικές πληροφορίες, δείτε το σύστημα βοήθειας του BarTender τις λευκές βίβλους μας. Το σύστημα βοήθειας του BarTender είναι διαθέσιμο και online (σήμερα στα αγγλικά μόνο).

Χρειαζόσαστε εγχειρίδιο για κάποια παλαιότερη έκδοση;

10.0 και 10.1:
9.3 και 9.4:
8.0 και 8.01:
Περισσότερες πληροφορίες

Επισκόπηση BarTender

Σύγκριση Εκδόσεων

Αγορά του BarTender

Αναβάθμιση του BarTender

Δήλωση του BarTender

Εύρεση Τεχνικής Υποστήριξης

Εύρεση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή

Οι Πελάτες μας Λένε

"Η ικανότητα του BarTender να ενσωματώνεται με οποιοδήποτε ERP και σύστημα σύνταξης και διαχείρισης Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας, μαζί με τα εύχρηστα και ισχυρά Intelligent Templates™ (έξυπνα σχέδια), το έχει καταστήσει το λογισμικό "go-to" μας για την ενσωμάτωση και επίλυση των προκλήσεων που συνδέονται με την σήμανση σε συμμόρφωση με το GHS για όλους τους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των χημικών".

—Rick Schilling, Πρόεδρος, Συστήματα Ολοκληρωμένης Παραγωγικότητας (IPSi)